TAARIFA ZA PRIVATE CANDIDATES

BARIADI SEC OPEN SCHOOL

Karibu kupata huduma ya

QT, KIDATO CHA 4, KIDATO CHA 6

Tunafundisha kwa njia ya ana kwa ana, Masafa na Mtandao.