WELCOME FORM FOUR,
Jibu maswali yote hapa kulingana na masomo yako,Majibu ya kila somo yawe katika daftari Jipya

KISWAHILI


BASIC MATHEMATICS SERIES 1


BASIC MATHEMATICS SERIES 2


Mwisho wa Maswali ya Kidato cha 4