WELCOME FORM ONE,
Jibu maswali yote hapa kulingana na masomo yako,Majibu ya kila somo yawe katika daftari Jipya

Basic Mathematics


Mwisho wa Maswali ya Kidato cha 1