WELCOME FORM THREE,
Jibu maswali yote hapa kulingana na masomo yako,Majibu ya kila somo yawe katika daftari Jipya

KISWAHILI


BASIC MATHEMATICS


Mwisho wa Maswali ya Kidato cha 3